Velkommen til Nordfyns Vandløbslaug
Udskriv denne side
Afvanding er helt afgørende

Utilstrækkelig afvanding medfører store tab af værdier og store samfundsøkonomiske tab.

Nordfyns Vandløbslaug fremlægger synspunkter for Nordfyns Kommune. Formålet er at gøre opmærksom på de store negative økonomiske, menneskelige og rekreative konsekvenser af utilstrækkelig vandløbsvedligeholdelse.

Nordfyns Vandløbslaug arbejder på at afværge negative konsekvenser af Miljøministeriets Vandplaner, som Nordfyns Kommune netop nu skal omsætte til kommunale handleplaner, samt nye vandløbsregulativer.

Nordfyns Vandløbslaug arbejder for at blive inddraget og for dialog med Nordfyns Kommune, inden kommunen træffer beslutninger.


Hvornår skal kommunen rense vandløbet?

Det arbejder nordfyns vandløbslaug for

Nordfyns Vandløbslaugs formål er at varetage afvandingsinteresserne i Nordfyns Kommune, og at repræsentere ejere og borgere med afvandingsinteresser i forhold til vandløbsmyndighederne, primært Nordfyns Kommune.

Nordfyns Vandløbslaug arbejder for, at den ødelæggende forsumpning og oversvømmelse af marker og skove, som vi bl.a. har set i sensommeren 2011, ikke forværres, men afhjælpes.

Nordfyns Vandløbslaug arbejder for, at de ødelæggende oversvømmelser af huse og sommerhuse, der bl.a. er set i 2011 på Langeland og på Sydfalster, ikke skal gentages på Nordfyn.

Nordfyns Vandløbslaug arbejder for, at beboerne f.eks. langs Bybækken i Bogense kan gå i seng med ro i sjælen, og ikke med bekymring om, hvorvidt deres hjem pludselig ikke kan forsikres, belånes, eller er blevet værdiløst, fordi det ikke kan sælges, på grund af risiko for oversvømmelse.

Nordfyns Vandløbslaug mener, at det er vigtigt at tilgodese miljø og andre interesser omkring vandløbene. Nordfyns vandløbslaug mener, at der skal og kan findes løsninger, så både miljø og afvanding tilgodeses.Kontakt:
Formand
Mikael Eg Andersen
Tøvlidtvej 69, Melby
5471 Søndersø
Tlf: 29 61 43 13
Email: Klik her
Nyheder
Afgiv høringssvar senest 09.11.2016

Nordfyns Kommunes forslag til nyt fællesregulativ for vandløb er i høring med frist 09.11.2016.

Vandløbsregulativet er aftalegrundlaget om, hvordan kommunens vandløb skal forvaltes, og regulativet er derfor afgørende vigtigt for afvandingen og dermed værdien af Din ejendom. Derfor er det vigtigt, at Du indsender høringssvar, gerne med det samme, og senest 09.11.2016. Høringssvar kan indsendes ved at skrive dit navn og din ejendoms adresse....

» Læs mere

Godt gået af Jan Hjeds

» Se mere på TV 2/Fyn

Afgiv høringssvar

Det har en effekt at afgive høringssvar. Det har de tidligere høringsperioder for 1. generation af vandplanerne vist. Mange af indsigelserne fra disse høringer er taget til efterretning.

» Læs mere

Medlemsmødet 6. maj

Nordfyns Vandløbslaug afholdt medlemsmøde omkring afgivelse afhøringssvar til Vandområdeplaner samt andre relevante emner.

» Læs mere

Notater fremsendt til Naturstyrelsen den 6. februar

» Læs mere

Nordfyns Vandløbslaug - tlf. 29 61 43 13 - natural@post11.tele.dk